องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
29 พฤศจิกายน 2022, 11:22:55 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: กลับสู่หน้าหลักเว็บไซต์ อบจ.นครสวรรค์ http://www.nakhonsawanpao.go.th
       การตั้งกระทู้ใดๆ ต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้น
 
  หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
  แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 ... 308
1  ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับห้องประชุมขนาดกลาง เมื่อ: วันนี้ เวลา 11:06:24
จัดซื้อชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับห้องประชุมขนาดกลาง จำนวน 1 ชุด
เป็นเงิน 35,000.- บาท (-สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)         
2  ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ เมื่อ: วันนี้ เวลา 10:26:22
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
รวมเป็นเงิน 78,000.-บาท (-เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
3  ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2022, 19:23:47
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๒,๔๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
กับ บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด ได้ลงนามสัญญา เลขที่ ๖๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
4  ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2022, 19:20:24
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๘๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์วัฒนพานิช ได้ลงนามสัญญา เลขที่ ๖๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
5  ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารจระเข้ประจำเดือนธันวาคม 2565 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2022, 15:44:26
ซื้ออาหารจระเข้ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมศักดิ์ มากอาจ เจ้าของร้านเพิ่มทรัพย์
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 17,280.-บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)
6  ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตรท่อผ้าส่งน้ำ ขนาด 12 นิ้ว เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2022, 15:42:25
ซื้อวัสดุเกษตรท่อผ้าส่งน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 50 เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางชมพูนุช
กลิ่นบุญ ร้านเจริญรุ่งเรืองอุปกรณ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000.-บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-)
7  ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปลา ประจำเดือนธันวาคม 2565 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2022, 15:41:04
ซื้ออาหารปลา ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 12 รายการผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายนพรัตน์ มงคลชาติ เจ้าของร้านนพรัตน์พาณิชย์
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 58,800.-บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
8  ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซ่อมแซมอาคารภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2022, 15:39:33
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซ่อมแซมอาคารภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2022, 10:15:28
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 17,000.-บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
10  ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์จำนวน ๔ เครื่อง เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2022, 15:59:48
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์จำนวน ๔ เครื่อง (72.10.15.01) ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายไกรฤกษ์
ทังสุพานิช ร้านไกรฤกษ์ยนต์ โดยเสนอราคา เป์นเงินทั้งสิ้น 17,817.-บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน-)
11  ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2022, 15:54:41
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า จำกัด
โดย นางศิริมา อิ่มวิมล กรรมการผู้จัดการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 21,914 บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน-)
12  ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 24 รายการ เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2022, 15:47:04
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 24 รายการ
รวมเป็นเงิน 84,352.90 บาท (-แปดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์-)
13  ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2022, 15:43:44
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ซัคเซส บีดี กรุ๊ป
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 18,600 บาท (-หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)
14  ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2022, 15:33:31
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (24.10.21.00) 
ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายชัชชวิน เรืองเดช ร้านรีฟ-อะโฮลิค โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 112,300 บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-)
15  ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน (อาคารที่พักนักท่องเที่ยวบึง เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2022, 15:20:06
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน (อาคารที่พักนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด)  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
กับ นายฉัตรชัย ดิษเจริญ ร้านฉัตรชัย เป็นจำนวน 25,000.- บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ได้ลงนามสัญญา เลขที่ ๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕
หน้า: [1] 2 3 ... 308
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!