องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง => ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: กองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2023, 13:39:49หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: กองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2023, 13:39:49
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,610.-บาท (-หกหมื่นแปดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน-) กับ บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จำกัด โดยนายเอกรินทร์ วีระวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามในใบสั่งซื้อเลขที่ 5177/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566