องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประกาศการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง => ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: กองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ 14 กันยายน 2022, 15:16:38หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ จำนวน 7 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: กองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ 14 กันยายน 2022, 15:16:38
จัดซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมการแข่งขันหุ้นยนต์
จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 57,300.-บาท
(-ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-)