องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ชุมชน อบจ.นครสวรรค์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อบจ.นครสวรรค์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤษภาคม 07, 2021, 10:43:18 pmหัวข้อ: ประชุมประชาคมระดับจังหวัด
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 07, 2021, 10:43:18 pm
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมประชาคมระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 ณ ศาลาประชาคม วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ และนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน