องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ชุมชน อบจ.นครสวรรค์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อบจ.นครสวรรค์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 09 เมษายน 2021, 15:41:46หัวข้อ: ร่วมป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 09 เมษายน 2021, 15:41:46
วันที่  9 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรร่วมสนับสนุนพิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564” ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ดำเนินงานภายใต้คำขวัญการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ควบคู่กับการรณรงค์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งกำหนดดำเนินการเข้มข้น ระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 16 เมษายน 2564
จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีลักษณะทางกายภาพอยู่ระหว่างกึ่งกลางเส้นทางคมนาคมจากกรุงเทพฯ สู่ภาคเหนือมียานพาหนะสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก และในระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 16 เมษายน 2564 ในปีนี้ได้กำหนดให้มีการบูรณาการการดำเนินงานทุกภาคส่วนและกำหนดแนวทาง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยให้นำแนวทางเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID - 19 มาดำเนินการด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินการให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564