องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ชุมชน อบจ.นครสวรรค์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อบจ.นครสวรรค์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2021, 13:02:35หัวข้อ: นายกอบจ.รับมอบงาน
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2021, 13:02:35
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ที่หอประชุม สภา อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ รับ-ส่งมอบงาน จากนายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ.นครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ประกอบด้วย รองปลัด อบจ. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ในสังกัด อบจ. โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ รับมอบแฟ้มงาน 3 แฟ้ม และลงนามรับมอบงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย งานบุคลากร งานงบประมาณ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
หลังจากนั้นเป็นการประชุมชี้แจงวิธีการทำงาน โดยมุ่งเน้นให้การทำงานเป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อบจ. ในส่วนของการบริหาร เป็นการใช้เงินงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนให้คุ้มค่า ให้ตรงตามความต้องการ ตามความเดือดร้อนของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งงานทุกโครงการต้องเป็นไปตามนโยบาย ตามยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินการ แล้วจึงนำไปสู่การปฏิบัติ
สำหรับงานทุกโครงการจะมีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดในห้องประชุมใหญ่ของทุกส่วนราชการใน อบจ. ทุกฝ่ายต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับแก้ และดำเนินการตามกระบวนการ ตามระเบียบข้อบังคับ โดยมีหัวหน้าฝ่าย ผอ.กอง กำกับติดตาม อยู่ในความดูแลของปลัด อบจ.ทุกโครงการ ประการสำคัญคือ การดำเนินการของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีการแทรกแซงของสมาชิกสภา อบจ.ที่ทำหน้าที่ทางด้านสภาที่จะลงความเห็นอนุมัติให้ดำเนินการตามนโยบาย สุดท้าย นายก อบจ.กล่าวว่า "ขอให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างสบายใจ มีอะไรมาพบนายก อบจ.ได้ตลอดเวลา"

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=196759293839279&set=a.1797485563766636