องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ชุมชน อบจ.นครสวรรค์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อบจ.นครสวรรค์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 28 มกราคม 2021, 16:14:29หัวข้อ: เปิดอบรม โคก-หนอง-นา โมเดล
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 28 มกราคม 2021, 16:14:29
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 มกราคมนี้ ที่บ้านหนองขว้าว หมู่ 8 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีนางกาญจนา ไชยพรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบจ.นครสวรรค์ กล่าวรายงาน และมีนายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการชุมชน อ.ท่าตะโก นายมาโนชย์ ดีพิจารณ์ สาธารณสุข อ.ท่าตะโก นายวินัย ศรีปิยะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก นายชัยชนะ เจริญชัยชนม์ นายก อบต.ท่าตะโก นางอัญชลี เดชเจริญศิริกุล นายก อบต.หนองหลวง ดต.เจน หมีทอง นายวีระกูล วันที สมาชิกสภา อบจ.ท่าตะโก พร้อมทีมบริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิด
สำหรับพื้นที่จัดการอบรมโครงการ โคก-หนอง-นา ตาแดง ต.หนองหลวง เป็นพื้นที่ของนายไพโรจน์ อรรถอาภา ซึ่งดำเนินการตามโครงการแล้ว และนำมาเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาขยายผล จัดการอบรมผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอีกจำนวน 50 คน จัดการอบรมระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับเปลี่ยนแนวความคิด การปฏิรูปพื้นที่ การออกแบบพื้นที่ ให้กับเกษตรกร ในรูป โคก หนอง นา โมเดล ให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบ เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ในแบบโคก หนอง นา ระดับตำบล และเชื่อมโยงเป็นระดับอำเภอ ซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จในขุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
หลังจากนั้นนายก อบจ.ได้กล่าวถึงการดำเนินการของ อบจ.เพื่อให้การสนับสนุนโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม และประสบความสำเร็จ และได้มีการปรึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่ อ.ท่าตะโก ว่าจะสามารถดำเนินการกักเก็บน้ำอย่างไร ส่งน้ำมาจากไหน และจะทำแก้มลิงในพื้นที่ไหน โดยมีนายก อบต. สมาชิกสภา อบจ. และนายกเทศมนตรี ชี้แจงสภาพพื้นที่ แหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ โดยนายก อบจ.ให้สมาขิกสภา อบจ.ในพื้นที่ประสานงานกับ อบต. ทำแผนแม่บท ที่จะดำเนินการเพื่อจัดหาน้ำมาทำการเกษตร อุปโภค บริโภค ให้พอเพียงกับความต้องการของประชาชน

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=196759293839279&set=a.1794214230760436