องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ชุมชน อบจ.นครสวรรค์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อบจ.นครสวรรค์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 19 มกราคม 2021, 11:07:27หัวข้อ: วันยุทธหัตถี
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 19 มกราคม 2021, 11:07:27
วันที่ 18 มกราคม 2464 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ศาลาประชาคม ภายในศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายกเหล่ากาชาด ข้าราชการทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการรัฐวิสาหกิจทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีดังกล่าว
พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระราชวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อประเทศไทย ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทยและเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือ ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้

https://www.facebook.com/media/set?vanity=196759293839279&set=a.1786073371574522