องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ชุมชน อบจ.นครสวรรค์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อบจ.นครสวรรค์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 18 กันยายน 2020, 13:39:54หัวข้อ: กุหลาบ 9 เกมส์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 18 กันยายน 2020, 13:39:54
วันที่ 17 กันยายน 2563 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  "กุหลาบ 9 เกมส์" ครั้งที่ 13  ณ ลานกาญจนาพิเศษ (โดมกีฬา) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด และแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย   https://www.facebook.com/media/set?vanity=196759293839279&set=a.1655558734625987