องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ชุมชน อบจ.นครสวรรค์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อบจ.นครสวรรค์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ เมษายน 17, 2019, 08:54:38 amหัวข้อ: ร่วมป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ เมษายน 17, 2019, 08:54:38 am
วันที่ 11 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สมาคมกู้ภัยทางหลวงนครสวรรค์ ชมรม VR แจ้งเหตุศิรินทร์นครสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเปิด “ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562” บริเวณทางหลวง 122 กม3+400 เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขาล่อง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าจะลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) เป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประกอบด้วย 7 มาตรการ ดังนี้ 1. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มี 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ด้านสังคมและชุมชน ด้านการสร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและการดำเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ 2. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ 6. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 7. มาตรการบริหารจัดการ นอกจากนี้ศูนย์ฯยังได้บริการ พักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ ผ้าเย็น งานสาธารณภัยต่างๆ อีกด้วย