เตรียมพร้อมลงพื้นที่เก็บข้อมูล ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.