เตรียมพร้อมลงพื้นที่เก็บข้อมูล ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ. ครั้งที่ 4/2564 
เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธุ์ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ.นครสวรรค์ นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ. ตัวแทนสมาชิกสภาอบจ. และผู้แทนภาคราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งผู้แทนประชาคมจังหวัด จำนวน 6 คน เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะทำงานบ้านทุ่งแว่น 
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น
หารือร่วมสำนักงบฯ ประชุม 4 ฝ่าย
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง นางธัญญา เปมานุลักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตที่ 18, นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการชลประทานนครสวรรค์, นายเกรียงศักดิ์ สมตน ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาค 8 พร้อมคณะรองนายก อบจ.ทีมงานกองช่าง และทีมงาน ICTC เข้าร่วมฯประชุมหารือแผนงานและงบประมาณสำหรับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งด่วน 5 อำเภอ
อบจ.รับประเมินถ่ายโอนฯ 
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
พิจารณาแผนพัฒนา 5 ปี 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมด้วย
หารือโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทีมงานกองช่าง และทีมงาน ICTC ร่วมประชุมติดตามโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อเสนอของบประมาณจากสำนักงบประมาณ
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี สกจ.
เมื่อเวลา 13:30 น วันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายกอบจ.นครสวรรค์ ปลัดอบจ.นครสวรรค์ รองปลัดอบจ. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เกษตรสุขภาวะ : สุขแท้ที่บ้านเกิด 
เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเขตสุขภาวะเพื่อประชาชนพื้นที่ 3 สปสช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับฟังการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 3 ปี 2564 จากคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 3 นำโดย ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ รองประธาน กขป.3 นพ.สงพงษ์ ยูงทอง ประธานอนุกรรมการบุทธศาสตร์ กขป. และ ดร.นเรศ คงโต เลขานุการ สช.
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๕ ตำแหน่ง รวม ๓๖ อัตรา  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ ับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 5 อัครา  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการประเมิน LPA 2564

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ แบบภาษาอังกฤษ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขายทอดตลาดสินค้าคงเหลือตามโครงการจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3R รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะด้วยหลัก 3R

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ หรือผู้ได้ประโยชน์จากอาคารและสถานที่ ของอบจ.นครสวรรค์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

                   

// แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน  //                                     //  ข้ อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  //