สภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) 
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 07.00น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) โดมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ของจังหวัดนครสวรรค์ ณ บ้านเอดับเบิลยู คุปเปอร์ ( บ้านพัก ผอ.สบอ.12 )
โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต 
วันที่ 14 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหูกวางและอำเภอบรรพตพิสัย เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ บริเวณบึงหูกวาง ม 2 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

นิทรรศการวิชาการ 

วันที่ 8 มีนาคม 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดแสดงนิทรรศการวิชาการ (SKJ OPEN HOUSE 2018) และวันจากเหย้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบฯ

พิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2561

วันที่ 1 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2561 ณ สนามบินนครสวรรค์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เมื่อวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

อบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงาน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคม อบจ.นครสวรรค์

อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฝายชะลอน้ำ บ้านปางชัย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านปางชัย ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฝายชะลอน้ำ โรงเรียนชาวนาบ้านธารมะยม 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนชาวนาบ้านธารมะยม ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชุดการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Amazing Nakhon Sawan V.3 (รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จิรประวัติ)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของสภา อบจ. นครสวรรค์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดทำโครงการ “ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1567 ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครสวรรค์   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ตามนโยบาย คสช.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินวัฒนธรรม และงานประเพณี จังหวัดนครสวรรค์  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------