พิธีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี 2560 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม นครสวรรค์ โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวปฐกถา
ชุดธารน้ำใจพระราชทาน 
มื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารสัมมนาบึงบอระเพ็ด
ลอยกระทงวิถีไทยวิถีพุทธ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงาน "ลอยกระทงวิถีไทยวิถีพุทธ” ย้อนยุคประวัติศาสตร์เมืองพระบางสุโขทัย ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง หรือ วัดกบ

พิธีลอยอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และพิธีนำเถ้าดอกไม้จันทน์ไปประกอบพิธีลอยอังคาร

ทำความดีถวายพ่อหลวง 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกง ข้าวต้ม ข้าวไข่เจียว น้ำ ผลไม้ และขนม มาบริการให้แก่จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันจัดสถานที่ ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการทำความดีเพื่อพ่อ แบบพ่อเพียง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณด้านข้างหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งเป็นไปตามแบบของกรมศิลปากรกำหนด เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

วันปิยมหาราช ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 “วันปิยมหาราช”

เปิดงานเทศกาลถือศิลกินเจ ณ ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ (หน้าผา)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเปิดงานเทศกาลถือศิลกินเจ ณ ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ (หน้าผา)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของสภา อบจ. นครสวรรค์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดทำโครงการ “ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1567 ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครสวรรค์   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ตามนโยบาย คสช.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินวัฒนธรรม และงานประเพณี จังหวัดนครสวรรค์  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------