ปล่อยขบวนถวายบังคมพระบรมศพฯ
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปล่อยขบวนรถของพสกนิกรจังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่ อ.ท่าตะโก และ อ.ไพศาลี รวม 720 คน เพื่อไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เมื่อเวลา 22.30 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม จงจิระ) เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปลัด อบจ.นครสวรรค์ นายอำเภอท่าตะโก นายอำเภอไพศาลี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ร่วมพิธีพร้อมทั้งมอบน้ำดื่ม อาหาร ให้กับพสกนิกรที่เดินทางครั้งนี้ มีตำรวจทางหลวงนำและมีรถพยาบาลติดตามขบวนตลอดเส้นทาง ณ บริเวณปั๊ม ปตท. สี่แยกไดตาล อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
สานสัมพันธ์สองวัยปันใจรัก 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการสานสัมพันธ์สองวัยปันใจรัก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาแม่เรวา ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยมี พ.จ.อ.สาคร บุญประจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบ้านพักคนชรา กองส่งเสริมคุณภาพฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสายชล ลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไทรฯ และคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

พิธีมอบรางวัลแด่ศิลปินท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลแด่ศิลปินท้องถิ่นในสาขาต่างๆ โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบรางวัล

สภากาแฟยามเช้า Morning Meeting 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสภากาแฟยามเช้า Morning Meeting ณ โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักชลประทานที่ 3 มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทหาร ตำรวจ มาร่วมรับประทานอาหารเช้าด้วยกัน โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการในพระราชดำริ
โครงการพระราชดำริฯ และถวายความอาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการในพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจ และโครงการต่างๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัย

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล  

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา18.00 น. พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานภาคราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ วัดนครสวรรค์

กิจกรรมปั่น เพื่อน้องวิชาวดี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน กิจกรรมปั่น เพื่อน้องวิชาวดี โดยมี นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ สมาคม ชมรมจักรยานต่างๆ ประชาชน มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากมาย เส้นทางบึงบอระเพ็ด, สะพานดุสิตาภิรมย์, เกาะญวน, สะพานเดชาติวงศ์, ลานกีฬาหน้าศาลากลาง จ.นครสวรรค์ เริ่มเวลา 15.50 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการในการอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยในโรงเรียนของสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน เพื่อให้นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้และทักษะในการหนีไฟจากอาคารสูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( รัชการที่ 9 )

ป้องกันต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 18 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อ.พยุหะคีรี โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูอาจารย์ นักเรียนร่วมพิธี
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของสภา อบจ. นครสวรรค์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดทำโครงการ “ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1567 ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครสวรรค์   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ตามนโยบาย คสช.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินวัฒนธรรม และงานประเพณี จังหวัดนครสวรรค์  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------