พิธีมอบเสื้อคอโปโลสีดำ พระราชทาน 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีมอบเสื้อคอโปโลสีดำ พระราชทานต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม จงจิระ) เป็นประธานในพิธี

พิธีเปิดโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาสิ่งแวดล้อม 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ประชุมสภาอบจ.นครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นัดประชุมสภาอบจ.นครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านวิชาการ 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์ และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ จ.ชัยภูมิและจ.ขอนแก่น
โครงการเสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่  
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยวินัยจราจร ณ โรงเรียนสอนขับรถ สารคุณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการในพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริพร้อมนำประชาชนศึกษาดูงานนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ณ ท้องสนามหลวง

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก

เปิดศูนย์อุทกภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และดินโคลนถล่ม   

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเปิดศูนย์อุทกภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดนครสวรรค์ ณ สนามบินเกษตรนครสวรรค์

สภากาแฟยามเช้า Morning Meeting   

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสภากาแฟยามเช้า Morning Meeting ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทหาร ตำรวจ มาร่วมรับประทานอาหารเช้าด้วยกัน

การแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย กล้ามเนื้อ แขนขา การเคลื่อนไหว

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติ   

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติ ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในการอพยพนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดภัยพิบัติ และเข้าใจถึงถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการป้องกันตนเองได้อย่างปลอดภัย
พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล  
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของสภา อบจ. นครสวรรค์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดทำโครงการ “ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1567 ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครสวรรค์   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ตามนโยบาย คสช.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินวัฒนธรรม และงานประเพณี จังหวัดนครสวรรค์  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------