พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) จ.นครสวรรค์
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
เมื่อเวลา 09.00 น. 13 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร  
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพสำหรับส่วนราชการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างและข้อพึงระมัดระวังในการบริหารพัสดุ” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

อบรมยาเสพติด รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 “กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด” ระหว่างวันที่ 8 -9 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

อบรมยาเสพติด รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 “กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด” ระหว่างวันที่ 4 -5 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และอวยพรปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และอวยพรปีใหม่ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ณ ลานกาญจนาภิเษก

อบรมการใช้โปรแกรม Sketch up

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ หลักสูตร “การใช้โปรแกรม Sketch up เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา”ประจำปี 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์

เปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของสภา อบจ. นครสวรรค์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดทำโครงการ “ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1567 ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครสวรรค์   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ตามนโยบาย คสช.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินวัฒนธรรม และงานประเพณี จังหวัดนครสวรรค์  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------